Instructional Videos

Hasta ve Tedavi Ekleme – Part 1

Tedaviyi Planı Ekranı ve Detaylar – Part 2

Tedavi Detayları 2 – Part 3

Ödeme Takibi – Part 4

Kullanıcı Roller Ve Hastane Kayıtları – Part 5

Tatil Günleri & Kur Ayarı – Part 6

LOG Kayıtları – Part 7

Rapor Hazırlama ve Filtreleme – Part 8

Müşteri Paneli ve Medical Form – Part 9